اسامی کاندیداهای انتخابات شورای شهر های کهریزک، باقرشهر، قلعه نو، قیامدشت و فشافویه منتشر شد - جامعه خبر
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
اسامی کاندیداهای انتخابات شورای شهر های کهریزک، باقرشهر، قلعه نو، قیامدشت و فشافویه منتشر شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی جامعه خبر اسامی نهایی تائید صلاحیت شده برای انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شرح ذیل منتشر شد:


**اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کهریزک


۱- آقای رحمان آذرخرداد فرزند على عباس کد نامزد ۱۲۴
۲ – خانم مریم آذرمی فرزند جعفر کد نامزد ۱۲۵
۳ – خانم زینب اسدی برجلو فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۶
۴ – آقای امیر افرازاسفندارانی فرزند فیض اله کد نامزد ۱۲۷
۵ – آقای مهرداد آقاخانی ارده حال فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۲۸
۶ – آقای عباس بخشی فرزند رسول کد نامزد ۱۲۹
۷ – آقای مجید بیگدلی بادی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۲
۸ – آقای محمدعلی پروند فرزند فرهاد کد نامزد ۱۴۵
۹ – آقای حسن پورمحمدی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۴۶
۱۰ – آقای مصطفی پورنگ فرزند احمد کد نامزد ۱۴۷
۱۱ – آقای موسی جعفری فرزند داود کد نامزد ۱۴۹
۱۲ – آقای روح اله حریمی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۵۱
۱۳ – آقای هادی حسن پورقره تپه فرزند صابر کد نامزد ۱۵۲
۱۴ – آقای سیدهادی حسینی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۵۴
۱۵ – آقای عباس حیدری اقڃای فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۵۶
۱۶ – آقای ناصر خداویردی زاده فرزند نعمت کد نامزد ۱۵۷
۱۷ – آقای امیر خلیلی فرزند حبیب کد نامزد ۱۵۸
۱۸ – آقای مهدی دژهوست گنک فرزند جمشید کد نامزد ۱۵۹
۱۹ – خانم زهرا دولو فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۶۲
۲۰ – آقای هادی راهنمون فرزند موسی کد نامزد ۱۶۴
۲۱ – آقای محمد زمانی فرزند مظفر کد نامزد ۱۶۵
۲۲ – خانم طیبه سرگزی فرزند دادخدا کد نامزد ۱۶۷
۲۳ – آقای ناصر سرگزی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۸
۲۴ – خانم فاطمه شالخو فرزند عباس کد نامزد ۱۶۹
۲۵ – خانم مهسا صادق فرزند حجت کد نامزد ۱۷۲
۲۶ – آقای یداله طاهری فشی فرزند فیروز کد نامزد ۱۷۴
۲۷ – آقای رضا عباسیان فرزند علی کد نامزد ۱۷۵
۲۸ – آقای حسن عباسی پیکانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۶
۲۹ – آقای اکبر فرزامی فرزند اسد کد نامزد ۱۷۸
۳۰ – آقای سیدمجید قائم مقامی فرزند سیدجواد کد نامزد ۱۸۱
۳۱ – آقای سیدمحمد قائمی فرزند سیدمحسن کد نامزد ۱۸۲
۳۲ – آقای رضا قنبرنژاد فرزند محمد کد نامزد ۱۸۴
۳۳ – آقای علیرضا کریمی فرزند منصور کد نامزد ۱۸۵
۳۴ – آقای رضا کلهر فرزند على اکبر کد نامزد ۱۸۶
۳۵ – خانم منصوره کیانیان فرزند بایرام کد نامزد ۱۸۹
۳۶ – آقای مسعود مؤمنی فرزند رسول کد نامزد ۱۹۲
۳۷ – آقای حسن محمدی فرد فرزند روح اله کد نامزد ۱۹۵
۳۸ – آقای حسین محمودی فرزند فیض علی کد نامزد ۱۹۶
۳۹ – خانم مرضیه منصف فرزند حسین کد نامزد ۱۹۷
۴۰ – خانم سیده نرگس موسوی وادقانی فرزند سیداحمد کد نامزد ۱۹۸
۴۱ – آقای محسن میرخانی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۲
۴۲ – آقای مجتبی ناصری آروند فرزند محمد کد نامزد ۲۱۴
۴۳ – آقای داود نعمتی شهرکی فرزند حاجعلی کد نامزد ۲۱۶
۴۴ – آقای روح اله نوروزی فرزند تقی کد نامزد ۲۱۷
۴۵ – آقای منصور هاتفی مجومرد فرزند صفر على کد نامزد ۲۱۸
۴۶ – آقای امیر هادی نژاد فرزند حسن کد نامزد ۲۱۹
۴۷ – آقای حسن هادی نژاد فرزند رمضان کد نامزد ۲۴۱
۴۸ – آقای علیرضا هادی نژاد فرزند اسداله کد نامزد ۲۴۲


**اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر باقرشهر


۱ – آقای حسین ابراهیمی فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۴
۲ – آقای میلاد آرمان کیا فرزند کمال کد نامزد ۱۲۵
۳ – آقای عین اله آقاپور فرزند سعیداله کد نامزد ۱۲۷
۴ – آقای امیر آقاسی فرزند خلیل کد نامزد ۱۲۸
۵ – آقای مجتبی الاشتی فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۲۹
۶ – آقای محمدرضا الاشتی فرزند فریدون کد نامزد ۱۴۱
۷ – آقای سعید بداغی نیازارع فرزند علی کد نامزد ۱۴۲
۸ – آقای ابوطالب بقرائی فرزند اسکندر کد نامزد ۱۴۵
۹ – آقای امیر بیابانی قره شیران فرزند حسن کد نامزد ۱۴۶
۱۰ – آقای بهنام پناهنده افسوران فرزند مسعود کد نامزد ۱۵۱
۱۱ – آقای حمزه ترکاشوند فرزند فرامرز کد نامزد ۱۵۲
۱۲ – آقای منصور تیموری فرزند شعبان علی کد نامزد ۱۵۴
۱۳ – آقای محمد جان بزرگی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۶
۱۴ – آقای اکبر جباری فرزند فرامرز کد نامزد ۱۵۷
۱۵ – آقای محمدرضا جعفری آریا فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۵۸
۱۶ – خانم معصومه جعفری نراقی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۹
۱۷ – آقای عباس جلالوند فرزند صحبت اله کد نامزد ۱۶۱
۱۸ – آقای مجتبی جلالی فرزند پرویز کد نامزد ۱۶۲
۱۹ – آقای اسلام جهدآسا فرزند فرخ کد نامزد ۱۶۴
۲۰ – آقای حمیدرضا جودی فرزند رحیم آقا کد نامزد ۱۶۵
۲۱ – آقای حسین حبیب زاده نصرآبادی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۶۸
۲۲ – آقای داود خوش منظر فرزند شامحمد کد نامزد ۱۶۹
۲۳ – آقای محسن دهخدا فرزند لطفعلی کد نامزد ۱۷۱
۲۴ – آقای سعید دوستعلی پور فرزند شیرولى کد نامزد ۱۷۲
۲۵ – آقای بهزاد دوستی سبزی فرزند آقاکرم کد نامزد ۱۷۴
۲۶ – آقای محمد دوستی سفری فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۷۵
۲۷ – آقای شاهین رحیمی فرزند شاهپور کد نامزد ۱۷۶
۲۸ – آقای رضا رشیدزاده فرزند محرم کد نامزد ۱۷۸
۲۹ – آقای ابوالفضل رفیعی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۷۹
۳۰ – آقای سهراب زرین فرزند صفر کد نامزد ۱۸۱
۳۱ – آقای حسین زهدی بابائی فرزند رستمعلی کد نامزد ۱۸۲
۳۲ – آقای ولی الله ستاک فرزند محمد کد نامزد ۱۸۴
۳۳ – آقای مصطفی سرلک فرزند سیف اله کد نامزد ۱۸۵
۳۴ – خانم آرزو سعیدی یاراحمد فرزند ولی کد نامزد ۱۸۶
۳۵ – آقای هاشم سلطانپور فرزند الهقلی کد نامزد ۱۸۷
۳۶ – خانم سمیه سلگی فرزند حسن رضا کد نامزد ۱۸۹
۳۷ – آقای ناصر سیدال فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۹۱
۳۸ – آقای مختار شریفی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۲
۳۹ – آقای حمید شفیعی فدا فرزند رضا کد نامزد ۱۹۴
۴۰ – آقای ناصر شکری ملحم لو فرزند بیوک کد نامزد ۱۹۵
۴۱ – آقای میلاد شیرازی فرزند محمود کد نامزد ۱۹۸
۴۲ – آقای رضا شیری فرزند بهلول کد نامزد ۲۱۲
۴۳ – آقای علی صادقی فرزند قدرت کد نامزد ۲۱۴
۴۴ – آقای وحید صادقی فرزند صادق کد نامزد ۲۱۵
۴۵ – آقای ولی اله صادقی فرزند عاشور کد نامزد ۲۱۶
۴۶ – آقای امیر عبدی فرزند محمد کد نامزد ۲۱۷
۴۷ – آقای مسعود علیزاده فرزند علی بگ کد نامزد ۲۴۱
۴۸ – آقای مصطفی فتحی سقزچی فرزند ولى الله کد نامزد ۲۴۲
۴۹ – آقای امیر فیروزی فرزند محمود کد نامزد ۲۴۵
۵۰ – آقای حسین قاسمی دهقی فرزند رضا کد نامزد ۲۴۶
۵۱ – آقای ابراهیم قدرتی نوشهر فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۴۷
۵۲ – آقای علیرضا قربانعلی فرزند علی کد نامزد ۲۴۹
۵۳ – خانم اعظم قربانی فرزند صادقعلى کد نامزد ۲۵۱
۵۴ – خانم فهیمه کریمزاده فرزند حسن کد نامزد ۲۵۲
۵۵ – آقای امید کریمی فرزند مصطفی کد نامزد ۲۵۴
۵۶ – آقای حسین گراوند فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۵۶
۵۷ – آقای یاسین لطفی فرزند قربانعلى کد نامزد ۲۵۷
۵۸ – آقای حسین لطیفی فرزند محمدآقا کد نامزد ۲۵۸
۵۹ – آقای مجتبی لک فرزند محمد کد نامزد ۲۵۹
۶۰ – آقای علی محمدی فرزند حسین کد نامزد ۲۶۲
۶۱ – آقای مهدی محمودی فرزند خیرا اله کد نامزد ۲۶۵
۶۲ – آقای بهمن محمودی آذر فرزند رضا کد نامزد ۲۶۷
۶۳ – آقای رسول محمودی آذر فرزند کریم کد نامزد ۲۶۸
۶۴ – آقای باقر مظفری فرزند شه نظر کد نامزد ۲۶۹
۶۵ – خانم یلداسادات مقدم فرزند سیدجعفر کد نامزد ۲۷۱
۶۶ – خانم ملیحه مهرابی دلشاد فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۷۲
۶۷ – آقای مصطفی موسی زاده فرزند عبدالمجید کد نامزد ۲۷۴
۶۸ – آقای علیرضا نجفی درابی فرزند جواد کد نامزد ۲۷۵
۶۹ – آقای سعید نژادحسینی نوشهر فرزند یوسف کد نامزد ۲۷۶
۷۰ – آقای سیدشاهین نوری فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۷۸
۷۱ – آقای حاجی حسین واثقی فرزند علی حسین کد نامزد ۲۷۹


**اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر قلعه نو


۱ – آقای عبداله ابراهیمی فرزند رضا کد نامزد ۱۶
۲ – آقای داود آتش بزرگ فرزند غلامعبای کد نامزد ۱۷
۳ – آقای یدالله احمدی مطلق فرزند فیض اله کد نامزد ۱۸
۴ – آقای داود اردستانی ابراهیم آباد فرزند محمد کد نامزد ۱۹
۵ – آقای ابوالقاسم باغیرت فرزند جلال کد نامزد ۲۱
۶ – خانم فاطمه بختیاری محمدیه فرزند عین اله کد نامزد ۲۴
۷ – خانم ندا بنده علی نصرآباد فرزند محمود کد نامزد ۲۵
۸ – خانم اعظم بیرانوند فرزند صیدجعفر کد نامزد ۲۶
۹ – آقای محمدرضا تاجیک فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۷
۱۰ – آقای محمدصابر تورشیزی فرزند عباس کد نامزد ۲۸
۱۱ – آقای سیدابوالفضل حسینی زاده هرات فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۹
۱۲ – آقای اسمعیل حیدری فرزند رمضان کد نامزد ۴۱
۱۳ – خانم عصمت خان محمدی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۲
۱۴ – آقای احمد خسروی فرزند علی رضا کد نامزد ۴۶
۱۵ – خانم زهرا دهقان نیری فرزند على اکبر کد نامزد ۴۷
۱۶ – آقای جلیل راستگویان اصفهانی فرزند رجبعلى کد نامزد ۴۸
۱۷ – آقای وحید سوفی فرزند شعبان کد نامزد ۵۱
۱۸ – آقای عباسعلی صادقی علویجه فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۲
۱۹ – آقای محمدصادق صلاتی فرزند حسن کد نامزد ۵۴
۲۰ – آقای مهدی فاضلی فرزند یداله کد نامزد ۵۸
۲۱ – خانم طیبه فاضلی وادقانی فرزند رمضان کد نامزد ۵۹
۲۲ – آقای محمد فاطمی نژاد فرزند حجت اله کد نامزد ۶۱
۲۳ – آقای مهدی فرهادی قلعه نوئی فرزند محسن کد نامزد ۶۲
۲۴ – آقای مهدی گنجورکنارسری فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۵
۲۵ – آقای مجتبی محمدی فرزند تقى کد نامزد ۶۷
۲۶ – آقای عبدالحسین مشکانی فرزند یداله کد نامزد ۶۸
۲۷ – آقای مهدی مهدوی فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۹
۲۸ – آقای سیدناصر موسوی جنگلی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۷۱
۲۹ – آقای سیدمرتضی میرنژاددرزی فرزند میرعباس کد نامزد ۷۴
۳۰ – آقای روح الله نظری اسطاحوئی فرزند علی کد نامزد ۷۵
۳۱ – آقای ابوالفضل نظری راویز فرزند قربانعلی کد نامزد ۷۶


**اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر قیامدشت


۱ – آقای ابراهیم احدی فرزند عباس کد نامزد ۱۵
۲ – آقای هادی آژیراک فرزند حسین کد نامزد ۱۶
۳ – آقای رضا اسدالهی علوی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷
۴ – آقای لطف اله اسدی نعمتی فرزند یوسف کد نامزد ۱۸
۵ – آقای پیام اسماعلیان فرزند جمال کد نامزد ۱۹
۶ – خانم مرجان اورجی خورجستان فرزند احمد کد نامزد ۲۱
۷ – خانم معصومه بهرامی فر فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۴
۸ – خانم شادی بیات فرزند امیدعلی کد نامزد ۲۵
۹ – آقای محمد حقی فرزند جبار کد نامزد ۲۸
۱۰ – آقای وحید خسروآبادی فرزند علی کد نامزد ۲۹
۱۱ – آقای ابوالفضل درخشانی شاد فرزند میرزا کد نامزد ۴۱
۱۲ – آقای مصطفی رجبی فرزند الیاس کد نامزد ۴۲
۱۳ – آقای جواد رحیمی گرکانی فرزند عباس کد نامزد ۴۵
۱۴ – آقای عیسی رمضانی فر فرزند رمضانعلى کد نامزد ۴۶
۱۵ – آقای حسین سبحانی فرزند على کد نامزد ۴۷
۱۶ – آقای بیت اله شیری فرزند غلامعلی کد نامزد ۴۸
۱۷ – آقای مرتضی عباسی فرزند بهمن کد نامزد ۵۱
۱۸ – آقای فیروز عبداللهی فرزند محمد کد نامزد ۵۲
۱۹ – آقای یوسف عصمتی فرزند قربانعلی کد نامزد ۵۴
۲۰ – آقای مرتضی علوی فرزند علی کد نامزد ۵۶
۲۱ – آقای صابر علیاری فرزند حسین کد نامزد ۵۷
۲۲ – آقای وحید غفاری فرزند علی محمد کد نامزد ۵۸
۲۳ – آقای یوسف فتحی فرزند یعقوبعلى کد نامزد ۵۹
۲۴ – خانم مرضیه فراهانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۱
۲۵ – آقای اصغر لطف پور فرزند عبداله کد نامزد ۶۲
۲۶ – آقای محمد منفرد فرزند على اکبر کد نامزد ۶۴
۲۷ – آقای محمود منفرد فرزند على اکبر کد نامزد ۶۵
۲۸ – آقای سیدطاها موسوی فرزند سیداحمد کد نامزد ۶۷
۲۹ – آقای سیدمهدی موسوی فرزند سیداحمد کد نامزد ۶۸
۳۰ – خانم الهه سادات هاشمی یکتا فرزند سیدعزیز کد نامزد ۷۴


**اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر فشافویه


۱ – خانم معصومه اوریات فرزند یداله کد نامزد ۱۵
۲ – آقای حسن ایلانلو فرزند محمد کد نامزد ۱۶
۳ – آقای مهدی ایلانلو فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۷
۴ – آقای رضاقلی اینانلو فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۸
۵ – خانم مرضیه پاس لاری فرزند اصغر کد نامزد ۲۱
۶ – آقای مصطفی پرورش فرزند رضا کد نامزد ۲۴
۷ – آقای جواد ترابی فرزند احمدرضا کد نامزد ۲۶
۸ – خانم ملیکاالسادات حسینی فرزند سیدحسن کد نامزد ۲۸
۹ – آقای سیدحسن خونساری فرزند سید رسول کد نامزد ۲۹
۱۰ – خانم ثریا رضائی فرزند ذوالفقار کد نامزد ۴۱
۱۱ – آقای امین زندی کریم خانی فرزند حسین کد نامزد ۴۲
۱۲ – آقای علیرضا شیدوش فرزند رمضان کد نامزد ۴۷
۱۳ – آقای علی احمد صابری فرزند حسن کد نامزد ۴۸
۱۴ – آقای حسن عرب باقری فرزند على اصغر کد نامزد ۴۹
۱۵ – آقای علی رضا عرب باقری فرزند محمدتقى کد نامزد ۵۱
۱۶ – آقای مهدی عقیقی فرزند محمود کد نامزد ۵۲
۱۷ – آقای امیر فعله گری فرزند محبعلی کد نامزد ۵۴
۱۸ – آقای جواد قاسمی سراجکلایه فرزند برزو کد نامزد ۵۷
۱۹ – خانم طیبه قره چلی فرزند آقامیرزا کد نامزد ۵۹
۲۰ – آقای کمیل قهرمانی فرزند عیسی کد نامزد ۶۱
۲۱ – آقای علیرضا محسنی نسب فرزند رجبعلى کد نامزد ۶۲
۲۲ – آقای امین مرادی فرزند محمد کد نامزد ۶۴
۲۳ – آقای رضا مقاری فرزند علی کد نامزد ۶۵
۲۴ – آقای سیدمجتبی موسویان فرزند سید حسین کد نامزد ۶۷
۲۵ – آقای محمد وکیلی باغ بیدی فرزند نصرالله کد نامزد ۶۹
۲۶ – آقای علی یاوری فرزند جواد کد نامزد ۷۱

true
true
true
true
  1. عصمت خان محمدی

    با سلام و عرض ادب
    من عصمت خان محمدی کاندیدای شورای شهر قلعه با کد انتخاباتی ۴۲ هستم اینجانب مدرک دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری دارم و موقع ثبت نام اصل مدرک تحصیلی ام رویت شده است ولی تو متن خبر و اعلام اسامی کاندیداها از سوی فرماندار شهرری عنوان نکرده که ۱ نفر اخانم کاندید شورای شهر قلعه نو داری دکتری شهرسازی می باشد لطفا انعکاس دهید.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false