سیستم اداری؛ مقصر اصلی خشونت اجتماعی

   شناسه خبر:0035628
سیستم اداری؛ مقصر اصلی خشونت اجتماعی جامعه , رفاه و آسیب های اجتماعی , پیشنهاد سردبیر , گزارش
سید حسن حسینی جامعه شناس سیستم اداری، مشکلات اقتصادی و بیکاری را از مهم ترین عوامل در برون داد خشونت در جامعه برشمرد.

پایگاه خبری جامعه خبر/  یک جامعه شناس وجود بیکاری، نمایش ثروت، راه ننداختن کار مردم در ادارات، رشوه و ناکامی جنسی از عوامل بروز خشونت در جامعه عنوان کرد. سید حسن حسینی جامع هشناس در رابطه با بروز خشم در جامعه بیان داشت: بخشی از خشونت موجود در جامعه را باید در حوزه خانوادگی جست و جو کرد، در برخی خانواده ها زنان و شوهران و والدین و فرزندان به جای گفت وگوی مناسب از صدای بلند و رفتارهای خشونت آمیز فیزیکی استفاده می کنند.

البته، این مسأله در خانواده های مختلف متفاوت است. اخباری هم که از مدارس به گوش می رسد؛ نشان می دهد معلمی که باید آموزش دهد و تربیت کند او هم اعمال خشونت می کند. این در حالی است که در سیستم های آموزشی دنیا خشونت های لفظی و فیزیکی نسبت به دانش آموزان را به طور کلی ممنوع کرده اند و اگر کسی مرتکب این نوع از خشونت ها شود، مورد مجازات قرار می گیرد.

*محرومیت عامل بروز خشونت است
او تاکید کرد: محرومیت هایی که در جامعه وجود دارد؛ مانند محرومیت های اقتصادی برون داد خشونت دارد. به بیان دیگر، اگر این محرومیت ها در جامعه وجود داشته باشد، خود به خود رفتار عکس العملی آنها خشونت است. حسینی با اشاره به اینکه یکی از شاخصه های جامعه ما بالا بودن سطح خشونت در همه اشکال است، بیان داشت: یکی از اشکال خشونت بدزبانی و حتی نگاه نامناسب است و بعد از آن خشونت های فیزیکی و از این قبیل است که قالبه ای بروز خشونت از یک جامعه است، عواملی که گفته شد می تواند در قالب های بروز خشونت از یک جامعه دسته بندی شود و بگوییم که جامع های نسبت به یک جامعه دیگر خشن تر و یا عاقل تر است.

بر این اساس میزان خشونت در خانواده و محل کار جمع می شود و نمره ای را براساس آن برای هر جامعه تعیین می کنند، در مجموع وقتی این پدیده ها در جامعه دیده می شود با یک جامعه خشن مواجه هستیم.

*در جامعه ما فقر خودنمایی می کند
حسینی در ادامه تاکید کرد: خشونت از آنجایی شروع می شود که جایگاه افراد و همچنین خدماتی که دریافت می کنند دچار عدم تعادل شده باشند. در جامعه ما ثروت و فقر به راحتی خودنمایی می کند و کسانی که ثروتمند هستند همه امکانات ثروتمندی خود را به نمایش می گذارند و به آن افتخار می کنند؛ از طرفی عده بسیار زیادی در همین جامعه از امکانات بسیار کم و صفر برخوردار هستند. مشخص است که در این جامعه خشونت بروز پیدا می کند.

*پولدار ها جامعه را تحقیر می کنند
او در ادامه با اشاره به اینکه کسی که سرمایه دار و پولدار است و یک شبه این پول را به دست آورده، اعمال خشونت می کند، بیان داشت: این فرد می خواهد جامعه را تحقیر کند؛ چرا که یکی از دلایلی که افراد رفتار خشن از خود بروز می دهند این است که می خواهند طرف مقابل را تحقیر کنند.

اگر یک مرد همسر خود را کتک می زند یا والدین فرزندان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و اگر بزرگ ترها به کوچک ترها بی احترامی کلامی می کنند، در واقع در مرحل های هستند که قصد تحقیر طرف مقابل را دارند. تحقیر کردن در جامعه آن هم به این صورت که در جامعه شاهد آن هستیم موجب خشونت می شود.

*سیستم اداری مقصر اصلی بروز خشونت است
حسینی گفت: در سیستم های اداری تسهیل امور روزمره مردم وجود ندارد؛ یعنی یک فرد وقتی قبول کرده است که کارمند یک سازمان باشد و موظف است در ازای دریافتی که دارد؛ کم یا زیاد، کار ارباب رجوع را به درستی انجام دهد. اگر این اتفاق
در جامعه رخ دهد مراجعات اداری به صورت طبیعی صورت می گیرد و افرادی که به عنوان ارباب رجوع به ادارات می روند با رضایت از ادارات خارج می شوند اما متاسفانه سیستم اداری بسیار مشکل دار است و جایی که باید در آن به صورت طبیعی انجام وظیفه شود، غیرطبیعی عمل می شود.

*رشوه عامل برون داد خشونت
او در ادامه گفت: رشوه در سیستم اداری بسیار بالاست و یکی از نتایج و برون داد بالا بودن رشوه در هر جامعه ای خشونت است، چون یکی از عوامل مهم بروز خشونت ناکامی است. در طی روز مردم در چند جایگاه ناکام می شوند. در جامعه شناسی خانواده یکی از دلایلی که زنان و مردان به عنوان زن و شوهر بروز خشونت نسبت به فرزندان دارند ناکامی جنسی
آنهاست. یعنی اگر دو نفر در روابط جنسی به صورت نرمال رضایت نداشته باشند در بیرون از خانه یا با کودکان خود خشونت را بروز می دهند.

*بیکاری خشونت را دوچندان می کند
حسینی تاکید کرد: یکی دیگر از اشکال ناکامی، ناکامی اقتصادی است. در جامع های که اختلاف طبقاتی در آن زیاد است بیکاری و تناسب میان درآمدها و هزینه ها بسیار بالاست و حتی برای برخی شکننده است؛ خود به خود در چنین جامعه ای
خشونت بیشتری وجود خواهد داشت. این افراد در زندگی روزمره دچار ناکامی می شوند؛ می بینید که فردی اتومبیل خود را آتش می زند یعنی کل هستی و حیات مادی اش، او با امری مواجه شده است؛ مثل دو بار جریمه شدن؛ این فرد چون نم یتوانسته خشونت خود را بر دیگری تخلیه کند و چون توان بروز خشونت نسبت به دیگری را نداشته، خودزنی می کند.

بنابراین آتش زدن خودرو توسط این فرد ناشی از این است که فرد آنقدر ضعف دارد و نمی تواند خشونت را به دیگری بروز دهد که خودزنی می کند.

*خودکشی زنان هشدار به جامعه است
او در ادامه گفت: در بررسی وضعیت زنانی که در ایلام، خوزستان یا مناطق عشایری زندگی می کنند باید مشخص شود که چرا برخی از آنها خودشان را آتش می زنند یا می کشند؟ خودکشی در واقع بروز خشونت و نارضایتی آنهاست. این زنان برای هشدار دادن به جامعه به خودشان آسیب می زنند.

زور آنها به برادر، پدر و یا افراد خانواده نرسیده است مثلا مجبور به ازدواج اجباری شده اند. بنا بر این ناکامی که فرد با آن مواجه شده است به صورت خشم بر خودِ فرد بروز پیدا می کند. بنابراین برخی پدیده ها ناشی از مجموع های است که بیرون از توان فرد است.

حسینی تاکید کرد: وقتی با جامعه ای مواجه هستید که در آن بیکاری بالاست و افرادی که در وضعیت اشتغال هستند در خطر بیکاری قرار دارند این ناامنی فکری خود به خود روابطی را ایجاد می کند تا خشونت بیشتر بروز پیدا کند. در جامعه ای که در آن تنگنای اقتصادی وجود داشته باشد و از طرفی روابط جنسی و عوامل دیگر نیز در آن مشکل داشته باشد، مطمئن باشید که در این جامعه خشونت بالا خواهد بود و یکی از اشکال این نوع خشونت، خشونت های رفلکسی یا خودبرگشته است.
*دانشجو ها هم خشمگین شدند
این جامعه شناس در ادامه تاکید کرد: چند روز پیش اتومبیل استاد دانشگاه را آتش زدند، زور دانشجو به استاد نرسید و به این شکل خشونت بروز پیدا کرد. بنابراین عقد ههایی بر اثر نبود گفتمان و منطق به این شکل بروز پیدا می کند.

*مردم در فوتبال عقده هایشان راخالی می کنند
او در ادامه گفت: یکی از عوامل دایر شدن مراکز ورزشی مثل فوتبال و کشتی این است که بخش هایی از جامعه که مقدار زیادی در درون آنها عقده هایی وجود دارد، برون ریزی شود وجود این میادین موجب می شود تا این عقده ها بیرون ریخته شود.

شما به این مساله توجه کنید اغلب بوکسورها، کاراته کارها یا همان ورزشهای رزمی از طبقات مرفه جامعه نیستند. تمام بوکسورهایی که در فرانسه زندگی می کنند متعلق به حومه شهر پاریس هستند. به عبارت دیگر انسان باید با توجه به مجموعه جامعه محیط هایی داشته باشد که در آن خودش را بیرون بریزد.

اگر سیستم مددکاری در جامعه رواج پیدا کند می تواند در حل مسائل تاثیرگذار باشد. حسینی گفت: متاسفانه در کشور مددکاری اجتماعی به درستی انجام نمی شود. اینکه هم مشکلات فرد را بشنوند و هم برای آن کاری انجام دهند.

وقتی شهروند دو بار جریمه می شود و از آن طرف هم به شهروندان بها داده نمی شود نباید انتظار داشت که در برخی مواقع عکس العمل های آرام از خود بروز دهند. ما در کشور از صبح تا شب با انواع خشونت ها مواجه هستیم و بروز چنین خشونت هایی توسط شهروندان به دلیل وجود ساختارها و روابط می تواند قابل پیش بینی باشد.

اخبار روز را با جامعه خبر بخوانید./

* انتهای پیام/

لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 14 =

پر بازدید ها

آخرین اخبار

گفتگو

گزارش

محیط زیست شهرداری تهران بانک پارسیان دانلود موسیقی بانک سپه دانلود نرم افزار هتل سنتی مهر یزد ایران زمین اپلیکیشن جامعه تبلیغات آموزش خبرنگاری نارنجی قرمز اخبار فوتبال گیف جامعه خبر نارنجی بیماری های خاص ایران اکونومیست ستاد دیه کشور اخبار کانون سردفتران کاریابی رسانه انجمن حمایت زندانیان آموزش خبرنگاری گیفففف