سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد

بارش در شمال غرب کشور/ هوا از امروز بهتر می‌شود

   شناسه خبر:001228
بارش در شمال غرب کشور/ هوا از امروز بهتر می‌شود جامعه , محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور اعلام کرده از امروز به تدریج از ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺟﻮی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ شد و شمال غرب کشور شاهد بارش‌های پراکنده خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جامعه خبر، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺬر ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﻮارﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر به تدریج از ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺟﻮی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

احد وظیفه افزود: در ﺷﻤﺎلﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺮ و ﮔﺎﻫﯽ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

به گفته وی ‬در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮد و ﺧﺎک و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻣﻬﯿﺎست‪.‬‬ ‫از این رو فردا ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ به تدریج ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﻪ ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬در‬ ‫ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ‪ ،‬ﺑﺎرش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﻧﯿﺰ اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ وزش ﺑﺎد و ﺑﺎرش ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑه ﺘﺪرﯾﺞ ﻃﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎرش در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه و درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﻮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺎرش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﻟﺒﺮز ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫رﺳﯿﺪ‪.‬‬

سازمان هواشناسی هوای تهران را امروز همراه با غبار محلی و در بعد از ظهر قسمتی ابری پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای تهران به ترتیب ۲۰ و ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

مهر

* انتهای پیام/

لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
2 + 14 =

پر بازدید ها

آخرین اخبار

گفتگو

گزارش

کالای ایرانی بانک پارسیان دانلود موسیقی بانک سپه دانلود نرم افزار هتل سنتی مهر یزد ایران زمین اپلیکیشن جامعه تبلیغات آموزش خبرنگاری نارنجی قرمز اخبار فوتبال گیف جامعه خبر نارنجی بیماری های خاص ایران اکونومیست ستاد دیه کشور اخبار کانون سردفتران کاریابی رسانه انجمن حمایت زندانیان آموزش خبرنگاری گیفففف