برچسب اخبار روز در موضوع پایگاه جامعه خبری

«بانک پارسیان» در سکوی نخست

«بانک پارسیان» در سکوی نخست

در نوزدهمین همایش شرکت های برتر ایران، بانک پارسیان توانست 500 شرکت برتر که از رقبای جدی کسب مقام بودند را کنار بزند و همچون سال های قبل رتبه نخست را اخذ کند.

گزارش :

گفتگو

آخرین اخبار