آخرین اخبار :

برچسب : ستایش قریشی

حکم اعدام قاتل ستایش تأیید شد

وکیل مدافع اولیای دم خانواده ستایش قریشی از تأیید حکم اعدام قاتل ستایش در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور خبر داد.

آخرین اخبار