آخرین اخبار :

برچسب : سازمان تعزیرات حکومتی

شکایت بانک پارسیان از یک شرکت تجاری/حکم پرونده صادر شد

شعب تعزیرات حکومتی در کشور پس از بررسی چندین پرونده تخلفات، قاچاق، و گران فروشی احکام خود را صادر کرد.

حکم دو پرونده قاچاق تلفن همراه صادر شد

شعب تعزیرات حکومتی در کشور پس از بررسی چندین پرونده تخلفات، قاچاق و گران فروشی احکام خود را صادر کرد.

حکم پرونده قاچاق سیگار خارجی صادر شد

شعب تعزیرات حکومتی در کشور پس از بررسی چندین پرونده تخلفات، قاچاق و گران فروشی احکام خود را صادر کرد.

حکم پرونده قاچاق سوخت صادر شد

شعب تعزیرات حکومتی در کشور پس از بررسی چندین پرونده تخلفات، قاچاق و گران فروشی احکام خود را صادر کرد.

بیانیه ۱۴۶ نماینده در حمایت از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی قرائت شد

در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۱۴۶ نماینده مجلس در حمایت از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی قرائت شد.

شرکت پتروشیمی 21 میلیارد تومان جریمه شد

شعب تعزیرات حکومتی در کشور پس از بررسی چندین پرونده تخلفات، قاچاق، و گران فروشی احکام خود را صادر کرد.

شکایت بانک پاسارگاد از یک شرکت تجاری/حکم پرونده صادر شد

شعب تعزیرات حکومتی در کشور پس از بررسی چندین پرونده تخلفات، قاچاق، و گران فروشی احکام خود را صادر کرد.

حکم پرونده تبعه عربستانی صادر شد؛ 200 میلیون تومان جریمه نقدی

شعب تعزیرات حکومتی در کشور پس از بررسی چندین پرونده تخلفات، قاچاق و گران فروشی احکام خود را صادر کرد.

کشف محموله سیگار خارجی قاچاق/ حکم پرونده صادر شد

شعب تعزیرات حکومتی در کشور پس از بررسی چندین پرونده تخلفات، قاچاق، و گران فروشی احکام خود را صادر کرد.

کشف قاچاق سوخت/ حکم پرونده صادر شد

شعب تعزیرات حکومتی در کشور پس از بررسی چندین پرونده تخلفات، قاچاق، و گران فروشی احکام خود را صادر کرد.

آخرین اخبار