آخرین اخبار :

برچسب : سازمان اوقاف و امور خیریه

گرانترین وقف کشور ثبت شد

دو واقف در کشور اموال خود را وقف فعالیت های فرهنگی کردند.

ثبت دو وقف فرهنگی در کشور/ از مهدویت تا کمک به بیماران سرطانی

دو واقف در کشور اموال خود را وقف فعالیت های فرهنگی کردند.

ثبت وقف فرهنگی دو بانو/ 50 اثر هنری به دانشگاه تهران اهدا شد

دو واقف در کشور اموال خود را وقف فعالیت های فرهنگی کردند.

ثبت یک وقف فرهنگی در شهرستان رفسنجان

یک واقف در کشور بخشی از اموال خود را وقف فعالیت های فرهنگی کرد.

ثبت دو وقف فرهنگی در کشور/ از مهدویت تا کمک به نیازمندان

دو واقف در کشور اموال خود را وقف فعالیت های فرهنگی کردند.

آخرین اخبار