آخرین اخبار :

برچسب : ترافیک

وضعیت ترافیکی جاده های کشور/مه گرفتگی و بارش برف و باران دربرخی محورها

هم اکنون در آزادراه کرج-قزوین، ابتدای آزادراه ساوه-تهران و در محور تهران-پاکدشت ترافیک نیمه سنگین و تردد در سایر محورهای اصلی کشور به صورت روان در جریان است.

آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور/ بارش برف و باران در 17 استان

براساس آخرین وضعیت ترافیكی اعلام شده، هم اکنون تردد در همه محورهای اصلی کشور به صورت روان در جریان است.

آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور/ بارش برف و باران در برخی محورها

براساس آخرین وضعیت ترافیكی اعلام شده، هم اکنون در محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان است.

محدودیت های ترافیکی 22 بهمن پایتخت اعلام شد

محدودیت های ترافیکی ۲۲ بهمن تهران اعلام شد.

ترافیک سنگین در دو آزادراه پایتخت/ 5 محور مسدود است

براساس آخرین وضعیت ترافیكی اعلام شده، هم اکنون ترافیک آزادراه قزوین-کرج، آزادراه کرج-تهران در برخی از مقاطع سنگین و در بقیه محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان درجریان است.

ترافیک جاده های کشور روان است

براساس آخرین وضعیت ترافیكی اعلام شده، هم اکنون ترافیک در محورهای اصلی کشور به صورت روان درجریان است.

آخرین وضعیت جاده های کشور/ ترافیک آزادراه کرج-تهران سنگین است

هم اکنون ترافیک در آزادراه کرج-تهران در برخی از مقاطع سنگین و در بقیه محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان درجریان است.

آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور/ برف و باران در 7 استان

براساس آخرین وضعیت ترافیكی اعلام شده از جاده های کشور، هم اکنون ترافیک در برخی از مقاطع سنگین و در سایر محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان است.

اخبار برفی/آخرین جزئیات هوا و ترافیک جاده های کشور

همراه با بارش باران در هفته دوم بهمن ماه محدودیت های ترافیکی در جاده های کشور اعمال شد و سازمان هواشناسی کشور وضعیت هوا را در چند روز آینده اعلام کرد.

ترافیک سنگین در سه محور کشور/ بارش برف در 14 استان

براساس آخرین وضعیت ترافیكی اعلام شده، ترافیک در سه محور کشور سنگین و در بقیه محورها روان است.

آخرین وضعیت ترافیکی جاده ها/ بارش برف در برخی استان ها

براساس آخرین وضعیت ترافیكی اعلام شده، هم اکنون ترافیک در برخی محورها نیمه سنگین و در بقیه محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان است.

23 استان گرفتار در برف و کولاک/ ریزش سنگ در جاده چالوس حادثه ساز شد

به گزارش پلیس راهور ۲۳ استان کشور متاثر از برف و کولاک هستند.ریزش سنگ در جاده چالوس- کندوان موجب خسارت ۳ دستگاه اتومبیل شد

آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور/ بارش برف در 5 استان

براساس آخرین گزارش ها از وضعیت ترافیكی کشور، هم اکنون ترافیک در آزادراه کرج-قزوین، نیمه سنگین و در سایر محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان است.

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج-قزوین/بارش باران و مه گرفتگی در3استان

هم اکنون ترافیک در آزادراه کرج-قزوین، نیمه سنگین و در سایر محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان است.

آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور/ ترافیک سنگین در آزادراه کرج-قزوین

هم اکنون در آزادراه کرج به قزوین ترافیک سنگین و در سایر محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان است.

آخرین وضعیت ترافیکی کشور/ باران و مه گرفتگی در برخی محورها

براساس آخرین گزارش های اعلام شده از وضعیت ترافیكی کشور، هم اکنون ترافیک در محورهای اصلی به صورت روان در جریان و برخی محورها مسدود است.

آخرین وضعیت جاده های کشور/ ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج-تهران

براساس آخرین گزارش ها از وضعیت ترافیكی کشور، هم اکنون در محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان است.

آخرین وضعیت ترافیکی کشور/ مه گرفتگی در برخی محورهای کشور

هم اکنون در همه محورهای اصلی کشور تردد به صورت روان در جریان است.

آخرین اخبار