اخبار روز سرویس انتظامی و حوادث

کاهش 3درصدی تصادفات

کاهش 3درصدی تصادفات

فرمانده نیروی انتظامی گفت:بیشترین علت وقوع تصادفات و تلفات جاده ای را خستگی و خواب آلودگی رانندگان است.

گزارش

گفتگو

یاداشت

عکس